Điểm trúng tuyển năm 2023 của các trường đại học khu vực miền Trung – Tây Nguyên

Danh sách các trường đại học khu vực miền Trung – Tây nguyên công bố điểm xét điểm trúng tuyển năm 2023

STT Mã trường Tên trường
1 DDK Đại học Bách khoa – ĐH Đà Nẵng
2 VKU Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Việt – Hàn – ĐH Đà Nẵng
3 DDQ Đại học Kinh tế – ĐH Đà Nẵng
4 YDN Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng
5 DDF Đại học Ngoại ngữ – ĐH Đà Nẵng
6 DDS Đại học Sư phạm – ĐH Đà Nẵng
7 DSK Đại học Sư phạm Kỹ thuật – ĐH Đà Nẵng
8 TTD Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng
9 DDI Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông – ĐH Đà Nẵng
10 DDY Khoa Y dược – ĐH Đà Nẵng
11 DDV Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh – ĐH Đà Nẵng
12 DDT Đại học Duy Tân
13 DAD Đại học Đông Á
14 KTD Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
15 XDN Phân hiệu Đại học Xây dựng Miền Trung tại Đà Nẵng
16 TDL Đại học Đà Lạt
17 HHT Đại học Hà Tĩnh
18 HDT Đại học Hồng Đức
19 UKH Đại học Khánh Hòa
20 DHS Đại học Sư phạm – ĐH Huế
21 DHT Đại học Khoa học – ĐH Huế
22 DHK Đại học Kinh tế – ĐH Huế
23 DHY Đại học Y Dược – ĐH Huế
24 DHD Trường Du lịch – ĐH Huế
25 DHC Khoa Giáo dục Thể chất – ĐH Huế
26 Học viện Âm nhạc Huế
27 DHA Đại học Luật – ĐH Huế
28 DHN Đại học Nghệ thuật – ĐH Huế
29 DHF Đại học Ngoại ngữ – ĐH Huế
30 DHL Đại học Nông lâm – ĐH Huế
31 DPQ Đại học Phạm Văn Đồng
32 TSN Đại học Nha Trang
33 DPY Đại học Phú Yên
34 DQB Đại học Quảng Bình
35 DQU Đại học Quảng Nam
36 DQN Đại học Quy Nhơn
37 SKV Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh
38 DKQ Đại học Tài chính – Kế toán
39 TTN Đại học Tây Nguyên
40 DVD Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
41 CEA Đại học Kinh tế Nghệ An
42 TDV Đại học Vinh
43 YKV Đại học Y khoa Vinh
44 XDT Đại học Xây dựng Miền Trung
45 BMU Đại học Buôn Ma Thuột
46 DCV Đại học Công nghiệp Vinh
47 DVX Đại học Công nghệ Vạn Xuân
48 DPC Đại học Phan Châu Trinh
49 DPT Đại học Phan Thiết
50 DPX Đại học Phú Xuân
51 DQT Đại học Quang Trung
52 TBD Đại học Thái Bình Dương
53 DYD Đại học Yersin Đà Lạt
54 IUH Đại học Công nghiệp TPHCM Phân hiệu Quảng Ngãi
55 DDP Đại học Đà Nẵng Phân hiệu Kontum
56 DHQ Đại học Huế Phân hiệu Quảng Trị
57 KTS Đại học Kiến trúc TPHCM Cơ sở Đà Lạt
58 DNV Đại học Nội vụ Phân hiệu Quảng Nam
59 NLG Đại học Nông lâm TPHCM Phân hiệu Gia Lai
60 NLG Đại học Nông lâm TPHCM Phân hiệu Ninh Thuận
61 HFA Đại học Tài chính – Kế toán Phân hiệu Huế
62 Đại học TN và MT Hà Nội Phân hiệu Thanh Hóa
63 DTT Đại học Tôn Đức Thắng Cơ sở Bảo Lộc
64 DTT Đại học Tôn Đức Thắng Cơ sở Nha Trang
65 YHB Đại học Y Hà Nội Phân hiệu Thanh Hóa
66 HCH Học viện Hành chính Quốc gia Phân viện Huế
67 HCH Học viện Hành chính Quốc gia Phân viện Tây Nguyên
68 NHP Học viện Ngân hàng Phân viện Phú Yên

Thông tin đang cập nhật…..

Trang tuyển sinh quốc gia – Tổng hợp

081.6666.119