Điểm trúng tuyển năm 2023 của các trường đại học, học viện thuộc quân đội – Công an nhân dân

Danh sách các trường đại học thuộc quân đội – Công an nhân dân và điểm xét trúng tuyển năm 2023

STT Mã TS Trường Tên trường
1 ANH Học viện An ninh Nhân dân
2 ANS Đại học An ninh Nhân dân
3 CSH Học viện Cảnh sát Nhân dân
4 CSS Đại học Cảnh sát Nhân dân
5 DCH Trường Sĩ quan Đặc công
6 HCB, HCN Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an Nhân dân – T36
7 HEH Học viện Hậu cần
8 HGM Trường Sĩ quan Phòng hóa
9 HQH Học viện Hải quân
10 KGH Trường Sĩ quan Không quân
11 KMA Học viện Kỹ thuật Mật mã
12 KQH Học viện Kỹ thuật Quân sự
13 LAH Trường Sĩ quan Lục quân 1 (Đại học Trần Quốc Tuấn)
14 LBH Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Đại học Nguyễn Huệ)
15 LCH Trường Sĩ quan Chính trị (Đại học Chính trị)
16 NQH Học viện Khoa học Quân sự
17 PBH Trường Sĩ quan Pháo binh
18 PCH Đại học Phòng cháy chữa cháy
19 PKH Học viện Phòng không – Không quân
20 SNH Trường Sĩ quan Công Binh (Đại học Ngô Quyền)
21 TGH Trường Sĩ quan Tăng – Thiết – Giáp
22 TTH Trường Sĩ quan Thông tin (Đại học Thông tin Liên lạc)
23 VPH Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự (Đại học Trần Đại Nghĩa)
24 Học viện Lục quân Đà Lạt
25 Học viện Quốc phòng Việt Nam
26 HCA Học viện Chính trị Công an Nhân dân
27 YQH Học viện Quân Y
28 ZNH Đại học Văn hóa – Nghệ thuật Quân đội
29 BPH Học Viện Biên phòng

Thông tin đang cập nhật…….

Trang tuyển sinh quốc gia – Tổng hợp

081.6666.119