Đại học Công nghiệp TPHCM công bố điểm sàn theo kết quả thi ĐGNL 2023

Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM thông báo ngưỡng điểm xét trúng tuyển sử dụng kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2023 như sau

Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2023 như sau:

1. Thí sinh xét tuyển học tại Trụ sở chính Thành phố Hồ Chí Minh

Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2023 cho tất cả các ngành là 650 điểm (chưa cộng điểm ưu tiên).

2. Thí sinh xét tuyển học tại Phân hiệu Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2023 cho tất cả các ngành là 600 điểm (chưa cộng điểm ưu tiên).

3. Thủ tục và thời gian nhận hồ sơ xét tuyển

Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến theo hướng dẫn trên cổng thông tin của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh với mã tuyển sinh của Trường là IUH.

Trang tuyển sinh quốc gia – Tổng hợp

081.6666.119