Phương án tuyển sinh Đại học Kinh doanh và công nghệ Hà Nội 2023

Trường Đại học Kinh doanh và công nghệ Hà Nội thông báo tuyển sinh năm 2023: Nhà trường tuyển sinh 7.030 chỉ tiêu và xét tuyển theo 2 phương thức: kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023, xét tuyển bằng học bạ.

1. Ngành học, tổ hợp bài/môn thi xét tuyển và chỉ tiêu đại học hệ chính quy

2. Điều kiện và tiêu chí xét tuyển

2.1 Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023

– Sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023;

– Thí sinh phải tốt nghiệp THPT và có kết quả thi đáp ứng ngưỡng đảm bảo chất lượng do trường quy định sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023, riêng Khối ngành sức khoẻ do Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định.

– Hồ sơ đăng ký xét tuyển theo qui định của Bộ Giáo dục và đào tạo.

Thời gian xét tuyển: Xét tuyển nhiều đợt từ khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

2.2 Xét tuyển bằng học bạ (kết quả học tập lớp 12)

– Thí sinh đã tốt nghiệp THPT

– Cách tính: Điểm xét tuyển (ĐXT) = M1 + M2 + M3 > 19

Trong đó: M1, M2, M3 là điểm tổng kết của mỗi môn học lớp 12 ứng với 3 môn trong tổ hợp xét tuyển của trường.

* Nhà trường sẽ có thông báo điểm chuẩn đối với từng ngành.

Hạnh kiểm năm lớp 12 xếp loại Khá trở lên.

– Khối Sức khỏe xét tuyển theo điểm sàn của Bộ.

– Hồ sơ đăng ký xét tuyển:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường (lấy trên trang Web: www.hubt.edu.vn);

 

 

+ Bằng tốt nghiệp THPT (bản sao công chứng) đối với học sinh tốt nghiệp trước năm 2023 hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với học sinh tốt nghiệp năm 2023;

+ Học bạ THPT (bản sao công chứng);

– Thời gian xét tuyển: Xét tuyển liên tục đến tháng 12 năm 2023.

Nhà trường không thu lệ phí xét tuyển

Chế độ ưu tiên thực hiện theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui năm 2023.

* Các môn năng khiếu (do Khoa Kiến trúc và Khoa Mỹ thuật ứng dụng của Trường tổ chức thi tuyển – xét tuyển hoặc sử dụng kết quả thi năng khiếu của các trường đại học trong cả nước).

3 Học phí:

Trang tuyển sinh quốc gia – Tổng hợp

 

 

081.6666.119