Điểm sàn xét tuyển Học viện Dân tộc năm 2023

Học viện Dân tộc thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học chính quy ngành Kinh tế giáo dục vùng dân tộc thiểu số năm 2023

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học chính quy của Học viện Dân tộc năm 2023

1. Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển:

Các thí sinh thuộc đối tượng xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Điều 8, Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT, ngày 6/6/2022.

Điều kiện để thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển là:

(1) Có tổng điểm trung bình 3 môn (theo tổ hợp đăng ký xét tuyển) của lớp 11 và học kỳ I lớp 12 đạt từ 15,0 điểm trở lên;

(2) Hoặc lớp 12 và học kỳ II lớp 11 đạt từ 15,0 điểm trở lên;

(3) Hoặc có điểm thi tốt nghiệp THPT của 3 môn thuộc tổ hợp đăng ký đạt từ 6,0 điểm trở lên.

2. Theo phương thức xét điểm thi THPT

Các thí sinh có học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,0 trở lên, đã tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 có tổng điểm ba môn theo tổ hợp xét tuyển qui định trong Đề án tuyển sinh năm 2023 của Học viện Dân tộc, đạt 15,00 (mức điểm này bao gồm điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 theo tổ hợp môn xét tuyển (C00, C03, C04, D01) điểm ưu tiên đối tượng (nếu có), khu vực, không có bài thi/môn
thi nào bị điểm liệt.

3. Theo phương thức xét kết quả học tập ghi trong học bạ THPT

Các thí sinh có học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,0 trở lên; có tổng điểm trung bình 3 môn theo tổ hợp đăng ký xét tuyển (C00, C03, C04, D01) của lớp 11 và học kỳ I lớp 12 đạt từ 15,00 điểm trở lên; hoặc lớp 12 và học kỳ II lớp 11 đạt từ 15,0 điểm trở lên.

Trang tuyển sinh quốc gia – Tổng hợp

081.6666.119