Điểm chuẩn học bạ, ĐGNL của trường Đại học Tân Tạo 2023

Trường Đại học Tân Tạo công bố mức điểm chuẩn học bạ và kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023

Điểm chuẩn học bạ, ĐGNL Đại học Tân Tạo 2023

– Phương thức xét tuyển 5 học kỳ cho các ngành Quản trị kinh doanh kinh, Kinh doanh quốc tế, Kế toán, Tài chính Ngân hàng, Khoa học máy tính, Công nghệ sinh học, Ngôn ngữ Anh từ 30 điểm trở lên.

– Phương thức xét tuyển bằng kết quả học tập năm lớp 12 cho tất cả các ngành học.

– Phương thức xét tuyển bằng kết quả kỳ thi ĐGNL của Đại học Quốc gia.

081.6666.119