Điểm trúng tuyển ngành Ngôn ngữ Anh tại các trường Đại học

Danh sách các trường và điểm trúng tuyển ngành Ngôn ngữ Anh

STT Mã trường Tên trường Điểm trúng tuyển
Thi THPT Học bạ
1 DVP Đại học Trưng Vương 15 17
2 QHF Đại học Ngoại ngữ – Đại học quốc gia Hà Nội 35.57
3 DTF Trường Ngoại ngữ – ĐH Thái Nguyên 21 25.5
5 HNM Đại học Thủ đô Hà Nội 33.4 35.23
6 HQT Học viện Ngoại giao 35.07
7 LDA Đại học Công đoàn 30.5 24
8 NHF Đại học Hà Nội 35.55
9 SP2 Đại học Sư phạm Hà Nội 2 32.73
10 SPH Đại học Sư phạm Hà Nội 26.35
11 DDF Đại học Ngoại ngữ – ĐH Đà Nẵng 22.74
15 DHF Đại học Ngoại ngữ – ĐH Huế 16.5
16 DQN Đại học Quy Nhơn 16
17 TDV Đại học Vinh 25 26
18 SPS Đại học Sư phạm TPHCM 25.5 26.85
19 DNT Đại học Ngoại ngữ – Tin học TPHCM 26
20 DLH Đại học Lạc Hồng 18
21 TTU Đại học Tân Tạo 15
22 …… ……………

Trang tuyển sinh Đại học Trưng Vương – Tổng hợp

081.6666.119