Thông tin tuyển sinh Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh năm 2023

Thông tin tuyển sinh Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh năm 2023

Thông tin tuyển sinh trình độ thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh năm 2023 của Đại học Thủ đô Hà Nội

CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

Chuyên ngành:  Ngôn ngữ Anh.   Mã số: 8.22.02.01

HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo: Theo định hướng nghiên cứu hoặc ứng dụng.
Thời gian đào tạo: Từ 1,5 năm đến 02 năm.
Hình thức đào tạo: Chính quy hoặc vừa học vừa làm.

PHƯƠNG THỨC VÀ THỜI GIAN TUYỂN SINH

Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển.
Thời gian tuyển sinh: Các đợt trong năm 2023.

ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

Người dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ phải có các điều kiện sau:

 • Đã tốt nghiệp hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp với ngành, chuyên ngàn đăng ký dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ khi có cùng tên trong Danh mực giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, đối với chương trình định hướng nghiên cứu yêu cầu hạng tốt nghiệp từ khá trở lên hoặc có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực sẽ học tập, nghiên cứu.
 • Về điều kiện ngoại ngữ
Thí sinh đáp ứng yêu cầu năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam khi có một trong các văn bằng, chứng chỉ sau:
– Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài; hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà chương trình được thực hiện chủ yếu bằng ngôn ngữ nước ngoài;
– Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do Trường Đại học Trưng Vương cấp từ năm 2020 đến nay mà chuẩn đầu ra của chương trình đã đáp ứng yêu cầu ngoại ngữ đạt trình độ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
– Một trong các văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tương đương Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngưc 6 bậc dùng cho Việt Nam quy định tại Phụ lục 1 của Thông báo này hoặc các chứng chỉ tương đương khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, còn hiệu lực trong thời hạn 02 năm tính đến ngày đăng ký dự tuyển;
– Thí sinh dự tuyển là công dân nước ngoài nếu đăng ký theo học các chương trình đào tạo thạc sĩ bằng tiếng Việt phải đạt trình độ tiếng Việt từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài đã tốt nghiệp đại học mà chương trình đào tạo được giảng dạy bằng tiếng Vệt; đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ thứ hai theo quy định tại Phụ lục 1 của Thông báo này.
– Nếu thí sinh dự tuyển chưa có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 3, Trường sẽ tổ chức Đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp giấy chứng nhận cho thí sinh theo quy định.
 • Có lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan quản lý nhân sự nơi đang làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận.
 • Có xác nhận đủ sức khỏe để học tập của cơ quan có thẩm quyền.
 • Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của Trường.

ĐỐI TƯỢNG VÀ CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN

Đối tượng ưu tiên

 • Người có thời gian công tác liên tục từ 02 năm trở lên (tính đến ngày hết hạ nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, đặc biệt công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;
 • Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;
 • Con liệt sĩ;
 • Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động;
 • Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 02 năm trở lên ở địa phương;
 • Con đẻ của người hoạt động kháng chiếm bị nhiễm chất độc hóa học, được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, hoạc tập do hậu quả của chất độc hóa học.

Mức ưu tiên

 • Thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên được cộng 1 điểm theo thang điể 20 vào kết quả chấm bài luận.

TIÊU CHÍ VÀ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN

Các tiêu chí
 Tiêu chí 1: Điểm quy đổi bằng tốt nghiệp đại học hoặc tương đương

Nội dung Thang điểm Quy đổi Điểm tối đa
Điểm xét hồ sơ = Xếp loại tốt nghiệp + Điểm trung bình chung học tập (theo thang điểm 10)*6 Xuất sắc 10 70
Giỏi 9
Khá 8
Trung bình khá 7,5
Trung bình 7

 Tiêu chí 2: Điểm bài luận chuyên ngành

Viết bài luận chuyên ngành Thang điểm Điểm tối đa
Bài luận chuyên ngành của người dự tuyển có nội dung phù hợp với chuyên ngành đăng ký xét tuyển trình độ thạc sĩ, không quá 3000 từ. (Bài luận cần đạt tối thiểu 10 điểm). Tổng điểm 20 cho các tiêu chí:
1. Mục tiêu và mong muốn đạt được khi đăng ký chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ
2. Lý do Trường Đại học Trưng Vương.
3. Dự định hướng nghiên cứu và nêu lý do tại sao chọn hướng nghiên cứu đó.
20

Tiêu chí 3: Điểm quy đổi công trình nghiên cứu khoa học

TT Công trình nghiên cứu Quy đổi Điểm tối đa
1 Sách, giáo trình, bài báo đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành 3 điểm 10
2 Các báo cáo đăng kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành 2 điểm
3 Đạt giải thưởng cấp Trường hoặc cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo Nhất 2,0 điểm, nhì 1,0 điểm, ba 0,5 điểm
4 Có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực học tập, nghiên cứu (tối đa 3 điểm) Hội đồng đánh giá cho điểm

Điều kiện trúng tuyển và nhập học

Điểm xét tuyển được tính như sau:

Điểm xét tuyển = Điểm tiêu chí 1 + Điểm tiêu chí 2 + Điểm tiêu chí 3 + Điểm tối tượng ưu tiên

Điểm trúng tuyển lấy từ trên cao xuống của từng thí sinh căn cứ vào theo chỉ tiêu của từng ngành.

Trường hợp có nhiều thí sinh cung tổng Điểm xét tuyển nêu trên (đã cộng cả điểm ưu tiên nếu có) thì xác định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên sau:

– Điểm tiêu chí 1
– Điểm tiêu chí 2

Sau 15 ngày thi Nhà trường sẽ thông báo kết quả nên trang thông tin điện tử, niêm yết tại Phòng Sau đại học & Đào tạo quốc tế và gửi giấy báo nhập học đến các thí sinh trúng tuyển trước ngày nhập học tối thiểu 15 ngày.

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ

 • Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu);
 • Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu);
 • Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp đại học hoặc quyết định công nhận tốt nghiệp đại học của Thủ trưởng cơ sở đào tạo và bảng điểm đại học;
 • Sơ yếu lý lịch (theo mẫu);
 • Công văn giới thiệu đi dự tuyển của Thủ trưởng cơ quan quản lý đối với những người đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị nhà nước (nếu có);
 • Bản sao có công chứng các quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động dài hạn để chứng nhận thời gian thâm niên công tác (nếu có);
 • Bản sao có công chứng giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có);
 • 04 ảnh kích cỡ 4 x 6 cm;
 • Giấy khám sức khỏe của cơ quan có thẩm quyền cấp trong thời hạn 06 tháng;
 • Bản sao có công chứng bằng ngoại ngữ/ chứng chỉ ngoại ngữ theo yêu cầu tại Phụ lục 1 (nếu có);
 • Bản sao các bài báo cáo nghiên cứu khoa học (nếu có).
 • Thí sinh có trách nhiệm nộp đầy đủ hồ sơ, lệ phí dự tuyển theo quy định, đúng thời hạn của Trường. Các thay đổi hoặc thiếu sót phải được bổ sung đầy đủ trước ngày dự tuyển.
 • Trường chỉ đưa vào danh sách dự tuyển những thí sinh có đủ hồ sơ và điều kiện dự tuyển. Chậm nhất 01 tuần trước ngày dự tuyển, Trường gửi giấy báo dự tuyển cho thí sinh, công bố danh sách thí sinh dự tuyển. Sau khi công bố danh sách thí sinh và gửi giấy báo dự tuyển, Trường không nhận tiếp hồ sơ đăng ký dự tuyển.
 • Mọi thông tin cần trao đổi, tư vấn vui lòng liên hệ số điện thoại: 081.6666.119

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN TRỰC TUYẾN

Đăng ký trực tuyến tại đây:   https://forms.gle/2FRuN92mHYVjwD6L9

081.6666.119