Thông tin tuyển sinh lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương

Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tuyển sinh lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương

Đối tượng bồi dưỡng

 • Công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạn II đối với vị trí việc làm ở các bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, tổ chức cán bộ, kế hoạch, tài chính và các vị trí việc làm khác không giữ các chức danh nghề nghiệp và không hoạt động nghề nghiệp của đơn vị công lập chưa có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính.
 • Công chức ngạch chuyên viên và tương đương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng III đối với vị trí việc làm ở các bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, tổ chức cán bộ, kế hoạch, tài chính và các vị trí việc làm khác không giữ các chức danh nghề nghiệp và không hoạt động nghề nghiệp của đơn vị công lập chưa có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên.
 • Các đối tượng khác theo quy định của pháp luật

Chương trình bồi dưỡng

 • Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên
  • Chương trình gồm 20 chuyên đề, trong đó 16 chuyên đề giảng dạy và 04
  • chuyên đề báo cáo (có các chuyên đề báo cáo tự chọn phù hợp với đối tượng học
  • viên), đi thực tế, kiểm tra, cụ thể:
  • – Phần I: Kiến thức, gồm 07 chuyên đề giảng dạy và 02 chuyên đề báo cáo;
  • – Phần II: Kỹ năng, gồm 09 chuyên đề giảng dạy và 02 chuyên đề báo cáo;
  • – Phần III: Đi thực tế, kiểm tra.
 • Thời gian bồi dưỡng
  • Tổng thời gian bồi dưỡng là 160 tiết
 • Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính
  • Chương trình có 20 chuyên đề giảng dạy và 06 chuyên đề báo cáo (có các chuyên đề báo cáo tự chọn phù hợp với đối tượng học viên), đi thực tế, kiểm tra, viết tiểu luận, cụ thể:
  • Phần I: Kiến thức, bao gồm 12 chuyên đề và 03 chuyên đề báo cáo;
  • Phần II: Kỹ năng, bao gồm 08 chuyên đề và 03 chuyên đề báo cáo;
  • Phần III: Đi thực tế, kiểm tra, viết tiểu luận
 • Thời gian bồi dưỡng
  • Tổng thời gian bồi dưỡng là 6 tuần (30 ngày làm việc), với tổng thời lượng 9 học phần là 240 tiết

Hình thức học

 • Học  trực tuyến

Điều kiện học tập

 • Người học phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên

Hồ sơ gồm có

 • Phiếu ĐK theo( Mẫu);
 • 01 Bằng TN cao nhất; bảng điểm (phô tô công chứng)
 • 01 CCCD (phô tô công chứng)
 • 3 ảnh 3×4

Thông tin liên hệ

VIỆN QUẢN TRỊ SÁNG TẠO

 • Hà Nội: Số 11 lô D2-43 KĐG, ngõ 104/1 Phố Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội.
 • Văn phòng: Tầng 12A – Tòa nhà Hồ Gươm, 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội
 • Điện thoại: 081.6666.119 – 0966.386.595
 • Tại Nam Định: Số 126 Lê Hồng Phong – Tp Nam Định
 • Điện thoại: 081.6666.119
 • Tại TP. HCM: Số 18 đường số 10 (cư xá Ra Đa Phú Lâm), P.13, Q.6, TP. HCM
 • Điện thoại: 0355.333.338
 • Fanpage:
081.6666.119