Thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2023 -2027 giữa Đại học Quốc gia Hà Nội và tỉnh Hà Tĩnh

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và tỉnh Hà Tĩnh đã thống nhất các nội dung chi tiết trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học công nghệ và tư vấn triển khai, để phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên, cùng giải quyết các vấn đề thực tiễn trong đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Trên cơ sở đó ngày 16/3 tại Hà Tĩnh, Đại học Quốc gia Hà Nội và tỉnh Hà Tĩnh đã ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2023 -2027.

Hợp tác toàn diện

Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân cho biết: Với vai trò và sứ mệnh của trung tâm đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học chất lượng cao của quốc gia, ĐHQGHN có trách nhiệm hợp tác với địa phương nhằm phát triển kinh tế – xã hội. Với tiềm năng, thế mạnh của mình, ĐHQGHN sẽ triển khai các hoạt động hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao với tỉnh Hà Tĩnh để hỗ trợ tỉnh phát triển các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, logistic, du lịch, văn hóa, quy hoạch vùng…

Văn bản hợp tác được ký kết giữa ĐHQGHN và tỉnh Hà Tĩnh nhằm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của tỉnh với 4 nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2023 – 2027 gồm: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; tư vấn chính sách phát triển kinh tế – xã hội; xây dựng và phát triển Trường ĐH Hà Tĩnh.

Trong giai đoạn hợp tác này, hai bên triển khai đẩy mạnh 10 nhóm hợp tác, bao gồm: Xây dựng đề án chuyển đổi cơ chế hoạt động Trường ĐH Hà Tĩnh trở thành trường đại học thành viên của ĐHQGHN; Đào tạo bồi dưỡng giáo viên theo chương trình sách giáo khoa mới; Bồi dưỡng kỹ năng quản trị địa phương cho cán bộ cấp huyện/xã/doanh nghiệp; Bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyển đổi số gắn với thực hiện quy hoạch của tỉnh;

Xây dựng dự án tiền khả thi Bảo tàng biển đảo Việt Nam; Nghiên cứu ảnh hưởng của việc dừng hoặc triển khai Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê tới cộng đồng cư dân liên quan; Xây dựng đề án phát triển Không gian văn hóa Nguyễn Du; Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu; Phối hợp triển khai bộ Địa phương chí tỉnh Hà Tĩnh và Triển khai dự án giám sát, đánh giá tác động môi trường biển.

Chú trọng phát triển GD-ĐT

Tại buổi làm việc, các chuyên gia, nhà khoa học của ĐHQGHN đã chia sẻ những điểm mạnh, tồn tại và đưa ra nhiều giải pháp thiết thực cho định hướng phát triển các lĩnh vực kinh tế – xã hội, đặc biệt lĩnh vực giáo dục, y tế sức khỏe tỉnh Hà Tĩnh. ĐHQGHN đang bước vào giai đoạn mới với định hướng mở rộng không gian phát triển. Định hướng đó cũng phù hợp với chủ trương chuyển đổi cơ chế hoạt động của Trường ĐH Hà Tĩnh.

Giám đốc ĐHQGHN đặc biệt nhấn mạnh việc hợp tác để chuyển đổi cơ chế hoạt động của Trường ĐH Hà Tĩnh là thành viên của ĐHQGHN, vấn đề quan trọng nhất cần làm ngay là nhà trường cải tiến chất lượng giáo dục theo các tiêu chí của ĐHQGHN. Việc đồng bộ về chính sách, chất lượng đầu vào, chuẩn đầu ra, các tiêu chí đầu tư theo yêu cầu của ĐHQGHN. Hai bên thống nhất chủ trương, cách làm, xây dựng đề án để tái cấu trúc nhằm phát triển Trường ĐH Hà Tĩnh trở thành đơn vị đào tạo trọng điểm của vùng.

Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh, Hoàng Trung đánh giá cao tư vấn và hỗ trợ ĐHQGHN dành cho Hà Tĩnh, những ý kiến tư vấn quan trọng về phát triển kinh tế – xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển GD-ĐT của tỉnh. Hợp tác 2 bên sẽ là tiền đề cho sự phát triển, thực hiện các mục tiêu chiến lược của tỉnh trong giai đoạn tới.

Đồng thời đề nghị ĐHQGHN và các đơn vị thành viên cụ thể hóa nội dung hợp tác trên cơ sở các thỏa thuận đã được hai bên thống nhất ký kết. Cùng đó, tỉnh Hà Tĩnh sẽ quyết tâm cao trong chỉ đạo thực hiện, nhất là việc xây dựng đề án chuyển đổi cơ chế hoạt động Trường ĐH Hà Tĩnh. Đưa ra giải pháp tháo gỡ khó khăn, phát triển trường trở thành thành viên của ĐHQGHN, góp phần đào tạo nguồn nhân lực quan trọng của tỉnh và của vùng.

Về nhiệm vụ nghiên cứu ảnh hưởng của việc dừng triển khai dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng mong muốn, trên cơ sở căn cứ khoa học, các chuyên gia, nhà khoa học của ĐHQGHN sẽ đưa ra các ý kiến, phương án góp phần tháo gỡ các vướng mắc, giải quyết dứt điểm vấn đề liên quan đến dự án này.

Trang tuyển sinh quốc gia – Tổng hợp

081.6666.119