Phương thức xét tuyển của Trường Đại học Quốc tế miền Đông năm 2023

Trường Đại học Quốc tế miền Đông năm 2023 tuyển sinh gồm phương thức xét tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh của 9 ngành đào tạo.

Phương thức tuyển sinh

1. Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

2. Xét tuyển theo kết quả học tập trong học bạ bậc THPT

3. Xét tuyển theo kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM năm 2023

4. Xét tuyển thẳng

Chỉ tiêu tuyển sinh

STT Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu (dự kiến)
1 7340101 Quản trị kinh doanh 400
2 7310101 Kinh tế (dự kiến) 100
3 7520201 Kỹ thuật điện 80
4 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 80
5 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử 80
6 7520207 Kỹ thuật điện tử – viễn thông (dự kiến) 80
7 7480103 Kỹ thuật phần mềm 140
8 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 80
9 7720301 Điều dưỡng 200

Trang tuyển sinh quốc gia – Tổng hợp

081.6666.119