Phương thức tuyển sinh của Đại học Đà Nẵng

Đại học Đà Nẵng công bố thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2023 vào 9 trường thành viên và đơn vị đào tạo trực thuộc với tổng cộng 146 ngành, chương trình đào tạo thuộc 16 lĩnh vực.

Các cơ sở đào tạo thành viên của Đại học Đà Nẵng sử dụng 4 phương thức tuyển sinh chính, gồm: (1) Xét tuyển theo điểm thi THPT; (2) Xét học bạ THPT; (3) Xét tuyển sinh riêng; (4) Xét tuyển theo điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Bách khoa Hà Nội hoặc kỳ thi đánh giá năng lực của các trường sư phạm.

Năm 2023, các cơ sở đào tại của Đại học Đà Nẵng lần đầu mới mở, tuyển sinh một số chuyên ngành, ngành, chương trình đào tạo để đáp ứng nhu cầu của xã hội, gồm: chuyên ngành marketing số giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh của Trường đại học Kinh tế; ngành trí tuệ nhân tạo của Trường đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt-Hàn; chuyên ngành công nghệ nano của Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh.

 Các cơ sở đào tạo thành viên của Đại học Đà Nẵng:

1. Trường đại học Bách khoa

2. Trường đại học Kinh tế

3. Trường đại học Ngoại ngữ

4. Trường đại học Sư phạm

5. Trường đại học Sư phạm kỹ thuật

6. Trường đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt-Hàn

7. Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh

8. Khoa Y dược

9. Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

Trang tuyển sinh quốc gia – Tổng hợp

081.6666.119