Điểm chuẩn trúng tuyển ngành Kế toán của các trường Đại học

Danh sách các trường và điểm chuẩn trúng tuyển ngành kế toán

STT Mã trường Tên trường Điểm trúng tuyển
Thi THPT Học bạ
1 DVP Đại học Trưng Vương 15 17
2 QHE Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội 33.07/40
3 CCM Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội 16.5
4 DCN Đại học Công nghiệp Hà Nội 23.95
5 DDB Đại học Thành Đông 18 14
6 DFA Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh 15 18
7 DTE Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – ĐH Thái Nguyên 16 18
8 HTC Học viện Tài chính 33.85 28.2
9 KHA Đại học Kinh tế quốc dân 27.4
10 NHH Học viện Ngân hàng 25.8
11 NTH Đại học Ngoại thương 27.8
12 DDQ Đại học Kinh tế – ĐH Đà Nẵng 23.75
13 DDT Đại học Duy Tân 14
14 DAD Đại học Đông Á 15
15 HHT Đại học Hà Tĩnh 15 15
16 DHK Đại học Kinh tế – ĐH Huế 20.5
17 DQN Đại học Quy Nhơn 16
18 DKQ Đại học Tài chính – Kế toán 15 18
19 TDV Đại học Vinh 19 20
20 HUI Đại học Công nghiệp TPHCM 25
21 DCT Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM 23.5 25.5
22 QSK Đại học Kinh tế – Luật – ĐHQG TPHCM 26.2
23 SGD Đại học Sài Gòn 22.65,23.65
24 HBU Đại học Quốc tế Hồng Bàng 15
25 TTQ Đại học Quốc tế Sài Gòn 17
26 ….. …….

Trang tuyển sinh Đại học Trưng Vương – Tổng hợp

081.6666.119