Điểm chuẩn trúng tuyển ngành Điều dưỡng của một số trường Đại học

Danh sách các trường và điểm trúng tuyển ngành Điều dưỡng

STT Mã trường Tên trường Điểm trúng tuyển
Thi THPT Xét học bạ
1 DVP Đại học Trưng Vương 19 19.5
2 QHY Đại học Y dược – Đại học Quốc gia Hà Nội 24.25
3 DKY Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương 19 21
4 DTY Đại học Y dược – ĐH Thái Nguyên 19.6
5 THU Đại học Y khoa Tokyo 19
6 YHB Đại học Y Hà Nội 23.25
7 YPB Đại học Y dược Hải Phòng 19.05
8 YTB Đại học Y dược Thái Bình 21.3
9 YDN Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng 19.1
10 DDY Khoa Y dược – ĐH Đà Nẵng 19.1
11 DHY Đại học Y Dược – ĐH Huế 19
12 TDV Đại học Vinh 19 19.5
13 YKV Đại học Y khoa Vinh 19
14 YDS Đại học Y Dược TPHCM 20.3
15 TYS Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 18.10-19.10
16 NTT Đại học Nguyễn Tất Thành 19
17 DVT Đại học Trà Vinh 19 18
18 YCT Đại học Y dược Cần Thơ 21.75
19 TTU Đại học Tân Tạo 19
20 .. ….

Tuyển sinh Đại học Trưng Vương – Tổng hợp

 

081.6666.119