Điểm chuẩn ngành tiếng Trung các trường Đại học năm 2022

Trang tuyển sinh Đại học Trưng Vương  tổng hợp điểm chuẩn ngành tiếng Trung, Ngôn ngữ Trung các trường Đại học năm 2022.

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Ngôn ngữ Trung Quốc và điểm trúng tuyển năm 2022

Trường Ngành Mã ngành Điểm chuẩn
Đại học Trưng Vương Ngôn ngữ Trung 7220204 15 – Xét học bạ 17
Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế Sư phạm tiếng Trung 7140234 23
Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 21
Đại học Ngoại thương Ngôn ngữ Trung Quốc NTH06 36,60 (Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2, tổ hợp D04 chênh lệch giảm 1 điểm)
Đại học KHXHNV Hà Nội Đông phương học QHX05 26,25
Hán nôm QHX06 23
Đai học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội Sư phạm tiếng Trung 7140234 38,46
Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 35,32
Đại học Mở Hà Nội Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 31,77 (Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2)
Đại học Công nghiệp Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 24,73
Học viện ngoại giao Trung Quốc học 27,25
Học Viện Khoa Học Quân Sự Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 22,82 (Đối với nam)
28,25 (Đối với nữ)
Đại học Phenikaa Ngôn ngữ Trung Quốc FLC1 27,75
Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng Sư phạm tiếng Trung 7140234 23,73
Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 24,43
Ngôn ngữ Trung Quốc CLC 7220204CLC 22,88
Đại học Thăng Long Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 24,93
Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP. HCM Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 20
Đại học Hà Nội Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 35,92
Ngôn ngữ Trung Quốc CLC 7220204CLC 35,1
Đại học KHXHNV HCM Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 25,9
Ngôn ngữ Trung Quốc CLC 7220204CLC 24,5
Đại học Sư phạm HCM Ngôn ngữ Trung Quốc 7140234 24,6
Sư phạm tiếng Trung 7220204 24,1
Trường Ngoại ngữ – Đại học Thái Nguyên Sư phạm tiếng Trung 7140234 24,4
Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 22,3

Trang Tuyển sinh đại học Trưng Vương – Tổng hợp

081.6666.119