Điểm chuẩn ngành tài chính ngân hàng tại các trường Đại học

Danh sách các trường tuyển sinh ngành tài chính ngân hàng và điểm chuẩn

STT Mã trường Tên trường Điểm trúng tuyển
Thi THPT Học bạ
1 DVP Đại học Trưng Vương 15.00 17.00
2 DDQ Đại học Kinh tế – ĐH Đà Nẵng 23.75
3 DDT Đại học Duy Tân 14.00
4 DAD Đại học Đông Á 15.00
5 HHT Đại học Hà Tĩnh 15.00 15.00
6 DQN Đại học Quy Nhơn 17.00
7 TDV Đại học Vinh 18.00 18.00
8 FBU Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội 20.00 23.50
9 NHH Học viện Ngân hàng 25.8-26.1
11 QSK Đại học Kinh tế – Luật – ĐHQG TPHCM 26.50
12 NHS Đại học Ngân hàng TPHCM 25.05
13 KTC Đại học Kinh tế – Tài chính TPHCM 18.00 18.00
14 NTH Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội 24.80
15 KHA Trường Đại học Kinh tế  Quốc dân 27.25
16 TMA Trường Đại học Thương Mại 25.90
17 DMS Trường Đại học Tài chính – Marketing 24.80
18

Trang tuyển sinh Đại học Trưng Vương – Tổng hợp

 

081.6666.119