Điểm chuẩn ngành Luật kinh tế các trường Đại học

Danh sách các trường và điểm chuẩn trúng tuyển ngành Luật kinh tế

STT Mã trường Tên trường Điểm chuẩn
Thi THPT Học bạ
1 DVP Đại học Trưng Vương 15 17
2 DQK Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 26
3 DTE Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – ĐH Thái Nguyên 16 18
4 FBU Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội 20 23.5
5 KHA Đại học Kinh tế quốc dân 27
6 LPH Đại học Luật Hà Nội 26.35, 26.8, 29.5
7 NHH Học viện Ngân hàng 25.8,28.05
8 DDQ Đại học Kinh tế – ĐH Đà Nẵng 25
9 DDT Đại học Duy Tân 14
10 DHA Đại học Luật – ĐH Huế 19
11 TDV Đại học Vinh 19 19
12 HUI Đại học Công nghiệp TPHCM 27
13 DCT Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM 23 25.25
14 QSK Đại học Kinh tế – Luật – ĐHQG TPHCM 23.5 – 26.7
15 KSA Đại học Kinh tế TPHCM 26
16 NHS Đại học Ngân hàng TPHCM 25
17 …. …………….

Trang tuyển sinh Đại học Trưng Vương – Tổng hợp

 

081.6666.119