Cao Học

bao-luan-van-thac-si

Tuyển sinh cao học ngành Quản trị kinh doanh tại HCM

  Cao học Quản trị kinh doanh hay được gọi là sau đại học ngành Quản trị kinh doanh Ngành này đào tạo các nhà quản trị cho tương lai, do đó các bạn sẽ có được kiến thức rất rộng. Bạn sẽ biết được những kiến thức cơ bản và nguyên tắc hoạt động… Chi tiết »

Tuyển sinh Cao học ngành Quản lý kinh tế, QTKD tại HCM

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2017 – ĐỢT 1 Ngành Quản trị kinh doanh khóa 3, Ngành Quản lý kinh tế khóa 1    Kính gửi : ………………………………………………………………………. Căn cứ Quyết định số 438/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 02 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về… Chi tiết »